Leestijd: 2 minuten

U wilt uw aangevraagde vakantie, die door uw werkgever is goedgekeurd intrekken, zodat u die dagen op een ander moment kunt opnemen. Zo is het in verband met het coronavirus langere tijd zo geweest dat reisorganisaties vakanties moesten annuleren. Nog steeds kan hier sprake van zijn. Moet uw werkgever dit goedkeuren?

Afspraak is afspraak voor verlof

De hoofdregel is dat uw werkgever de vakantiedagen vaststelt volgens uw wensen als werknemer. Dat betekent in dit geval wel dat als uw vakantie al is goedgekeurd, de afspraak in principe blijft gelden. U neemt gedurende uw geplande vakantie dus gewoon verlof op, ook al gaat uw vakantie niet door.

Uitzonderingen intrekken vakantiedagen

Wordt u ziek tijdens uw vakantie? Dan gelden uw opgenomen verlofdagen niet als vakantiedagen, maar als ziektedagen. Uitzonderingen kunnen schriftelijk worden gemaakt voor bovenwettelijke dagen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat de bovenwettelijke dagen onder bepaalde voorwaarden wel tijdens ziekte worden opgenomen. Verder kan in een personeelshandboek, arbeidsovereenkomst of cao een andere regeling staan over het intrekken van verlofdagen. Bekijk dus goed of u uw vakantie mag intrekken, ook als u ziek bent.

Goed werkgeverschap in coronatijd

U kunt uw werkgever altijd vragen om goed werkgeverschap te tonen in deze bijzondere coronatijd. Heeft u bijvoorbeeld drie weken vakantie opgenomen en slechts twintig (wettelijke) verlofdagen per jaar? Dan is het misschien redelijk dat u die dagen mag intrekken van uw werkgever. Of als uw werkgever gebruikmaakt van de regeling NOW, maar uw vakantiedagen wel door laat gaan. Dit zou als onredelijk kunnen worden gezien. Of uw werkgever gehoor geeft aan uw beroep op goed werkgeverschap, hangt af van de omstandigheden. Bespreek samen wat de mogelijkheden zijn.

Let op vervaltermijn vakantiedagen

Mag u uw vakantiedagen intrekken van uw werkgever? Let dan op de vervaltermijn van uw wettelijke verlofuren. De wettelijke vakantiedagen van 2021 moet u namelijk vóór 1 juli 2022 opnemen. Is uw vakantie na deze datum, bekijk dan welke verlofuren u daarvoor heeft ingezet. Het zou zonde zijn als u die dagen kwijt bent. Maak hierover afspraken met uw werkgever.

Vakantiedagen verplicht opnemen

Uw werkgever mag dagen waarop niet wordt gewerkt niet zomaar aanwijzen als vakantiedagen. De vakantiedagen worden namelijk door de werkgever op verzoek van de werknemer vastgesteld. Toch heeft u ook hier te maken met de bijzondere tijd rond het coronavirus. Daarom kan uw werkgever u vragen om iets flexibeler te zijn. Staat in uw cao of een andere schriftelijke regeling dat uw werkgever (een aantal) vakantiedagen mag aanwijzen? Dan kan hij dat doen. Hiervoor is wel instemming van de Ondernemingsraad (OR) nodig.

Overleggen over verlofdagen

Concluderend is de situatie rond het coronavirus voor zowel werkgever als werknemer lastig en nieuw. Niemand zit te wachten op een conflict. Het advies is om in alle situaties te overleggen met uw werkgever. Bekijk samen of er een passende oplossing mogelijk is voor beide partijen.

Niet verzekerd? Wel hulp bij verlof!

Whatsapp met onze arbeidsjuristen en krijg direct antwoord op uw eerste vragen. U weet gelijk waar u staat en krijgt een vrijblijvend voorstel voor de beste vervolgstappen. Stel hier direct u vraag!

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.