Leestijd: 2 minuten

Om werk en de zorg voor uw kind(eren) beter te kunnen combineren is er het ouderschapsverlof. Het biedt de mogelijkheid om minder uren te werken, vaak als onbetaald verlof.

Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

U heeft als werknemer recht op ouderschapsverlof als:

De uitgangspunten

Ouderschapsverlof geldt voor ieder kind tot 8 jaar oud en bedraagt maximaal 26 keer de arbeidsduur per week. Stel u werkt 40 uur per week, dan heeft u in totaal recht op 26 x 40 uur verlof. U mag zelf bepalen hoe u het verlof opneemt. Sommige cao’s kennen afwijkende bepalingen met betrekking tot het ouderschapsverlof.

Regels voor het aanvragen van ouderschapsverlof

Uw aanvraag moet tenminste 2 maanden van te voren schriftelijk worden ingediend. Geef hierin duidelijk aan over welke periode u verlof aanvraagt en om hoeveel uur per week het gaat.

Uw werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Wel kan hij of zij, in overleg met u, de invulling wijzigen. Hiervoor moet er sprake van zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen zijn. Dit mag uw werkgever doen tot 4 weken voor het verlof ingaat.

Gevolgen van ouderschapsverlof

Uw arbeidscontract blijft in stand als u ouderschapsverlof opneemt. Wel veranderen er een paar zaken:

  • U gaat minder werken, hierdoor ontvangt u naar rato minder loon, vakantiegeld, vakantiedagen, pensioen etc.
  • U houdt uw functie, maar dan in deeltijd
  • Uw werkgever mag u niet ontslaan voor het opnemen van ouderschapsverlof

Wijzigen of intrekken van ouderschapsverlof

Alleen met een akkoord van uw werkgever mag u uw ouderschapsverlof wijzigen of intrekken. Bijvoorbeeld als er sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals een echtscheiding of u wordt ziek. Dan moet uw werkgever akkoord gaan en wordt het recht op verlof opgeschort.

Voorbeeldbrief

Gebruik de brief als u een kind heeft dat jonger dan acht jaar is en u (onbetaald) verlof wilt opnemen. Download onze voorbeeldbrief Verzoek (deeltijd) ouderschapsverlof en pas hem aan naar uw situatie.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over verlof

recht vakantiedagen uitbetalen opnemen

Vakantiedagen opnemen en uitbetalen

Ieder jaar heeft u recht op een aantal vakantiedagen. Bekijk hier uw rechten en plichten.

 
Juridische informatie over kortdurend zorgverlof opnemen

Alle informatie omtrent kortdurend zorgverlof

Als een familielid langdurige zorg behoeft heeft u wettelijk recht op een langdurig zorgverlof. Wat zijn de regels?

 
Juridische informatie over langdurend zorgverlof opnemen

Alle regels voor langdurig zorgverlof

Is er iemand die u voor langere tijd wilt verzorgen? Volgens de WAZO kunt u langdurend zorgverlof opnemen.