Meestgestelde vragen over ontslag

Heb ik recht op een ontslagvergoeding als mijn werkgever mij ontslaat?

Als u wordt ontslagen en het gaat niet om een faillissement of ontslag op staande voet, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. De transitievergoeding is een wettelijke ontslagvergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de duur van uw dienstverband en uw salaris. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per jaar dat u in dienst was. Ook een gedeelte van een jaar telt mee voor de vergoeding. Er geldt wel een maximum van € 86.000,- bruto of een jaarsalaris.

Let op: als u akkoord gaat met een beëindigingsovereenkomst waarbij uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, dan heeft u geen recht op deze transitievergoeding.

Kan ik mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst eerder beëindigen, dus voor de einddatum?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor de duur van 1 jaar) kan alleen eerder door u worden opgezegd als is afgesproken dat tussentijdse opzegging mogelijk is. Er staat dan bijvoorbeeld in uw arbeidsovereenkomst dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Als een dergelijke bepaling niet is opgenomen kan het dienstverband alleen eerder door u worden beëindigd als uw werkgever hiermee akkoord gaat.

Mijn werkgever wil mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst eerder beëindigen. Kan dat?

Uw werkgever kan uw arbeidsovereenkomst alleen eerder beëindigen als in uw arbeidsovereenkomst de mogelijkheid is opgenomen dat het dienstverband eerder tussentijds kan worden opgezegd.
Let op: ook als in uw arbeidsovereenkomst staat dat het dienstverband tussentijds kan worden opgezegd, kan uw werkgever niet zomaar opzeggen. Het ontslag moet vooraf door het UWV of de kantonrechter worden getoetst. Beëindiging kan alleen als uw werkgever toestemming heeft van het UWV of als de rechter het dienstverband ontbindt. Als u bezwaar wilt maken tegen de opzegging moet u binnen twee maanden een procedure bij de rechter starten.

Ik krijg ontslag omdat het slecht gaat bij het bedrijf. Hierbij wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. Wat is dit precies?

Het afspiegelingsbeginsel bepaalt de ontslagvolgorde van de medewerkers en daarmee dus wie voor ontslag in aanmerking komt. Werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Er zijn vijf leeftijdscategorieën: 15-24 jaar, 25- 34, 35-44, 45- 54 en 55+ tot pensioenleeftijd. Binnen deze leeftijdsgroepen geldt dat wie het laatst in dienst is gekomen als eerste mag worden ontslagen.

Mijn werkgever heeft mijn arbeidsovereenkomst opgezegd met toestemming van het UWV omdat het slecht ging met het bedrijf. Nu trekt de markt weer aan en zijn er vacatures. Moet mijn werkgever mij weer werk aanbieden?

Op grond van de wet geldt in dit geval de zogenaamde wederindiensttredingsvoorwaarde. Dit betekent het volgende. Als uw werkgever na toestemming van het UWV het dienstverband heeft opgezegd dan mag hij vanaf het moment van opzegging gedurende 26 weken geen andere werknemers inzetten voor hetzelfde werk. Uw werkgever zal in dat geval het werk eerst aan u moeten aanbieden tegen de gebruikelijke voorwaarden. Dit wil niet altijd zeggen tegen dezelfde oude voorwaarden. Zijn er meerdere werknemers in dezelfde functie ontslagen, dan moet uw werkgever het werk eerst aanbieden aan de werknemer die op grond van het afspiegelingsbeginsel als laatste voor ontslag in aanmerking kwam. Houdt uw werkgever zich niet aan deze wederindiensttredingsvoorwaarde dan kan via de rechter de opzegging worden vernietigd of een vergoeding worden gevorderd. Maar let op: deze voorwaarde geldt niet als het dienstverband is beëindigd met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst of bij het einde van een tijdelijk contract.

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker uzelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten

Tips van onze juristen

  • Wacht niet te lang met actie als u ontslagen bent of ontslag dreigt. Teken niets en schakel direct de hulp van ARAG in.
  • Wordt u op staande voet ontslagen of op non-actief gesteld? Geef aan dat u het er niet mee eens bent en stel u beschikbaar voor werk. Neem contact op met ARAG voor een conceptbrief.
  • Eindigt uw dienstverband van rechtswege? Ook dan heeft u recht op een transitievergoeding.

Meer over ontslag

Ontslagprocedure UWV

Ontslagprocedure UWV

 

U wordt ontslagen. Wat staat u nu allemaal te wachten en hoe verloopt de procedure via het UWV?

recht op transitievergoeding

Transitievergoeding

 

Wanneer heeft u wel en geen recht op een transitievergoeding? U leest er hier meer over.

 
beëindigingsovereenkomst vaststellingsovereenkomst checklist

Beëindigings-overeenkomst

 

Uw dienstverband eindigt doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat. Waar moet u aan denken?