Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband direct. U verliest uw inkomen en uw recht op een werkloosheidsuitkering (WW).

Voor ontslag op staande voet moet er een dringende reden zijn. Denk aan werkweigering of diefstal. Juridisch heet dit een ernstige, verwijtbare gedraging. De werkgever is verplicht de dringende reden direct bij het ontslag te vertellen.

Wat zijn de gevolgen van ontslag op staande voet?

  • De arbeidsovereenkomst eindigt direct
  • Een ontslagprocedure door uw werkgever is niet noodzakelijk
  • Geen recht op een werkloosheidsuitkering
  • U bent schadeplichtig, uw werkgever kan een schadevergoeding van u vorderen

Niet eens met het ontslag?

Laat de rechter oordelen of het ontslag op staande voet terecht of onterecht is gegeven. Als werknemer heeft u twee mogelijkheden namelijk: bezwaar maken of berusten in een beëindiging en een vergoeding vorderen van uw werkgever. Dit laatste doet u bijvoorbeeld als u het niet eens bent met het ontslag op staande voet, maar u al wel een nieuwe baan heeft gevonden.

Optie 1

Bezwaar maken tegen het ontslag op staande voet en een beroep op de vernietigbaarheid doen

Geef aan dat u het niet eens bent met het ontslag, vermeld dat u beschikbaar bent om te werken en verzoek om doorbetaling van uw loon.
Dien uw verzoekschrift tot vernietiging van het ontslag binnen 2 maanden na de ontslagdatum in bij de rechter. Doet u dit later, dan is het ontslag geldig.
Vernietigt de rechter het ontslag, dan is er geen einde gekomen aan het dienstverband en heeft u recht op loon. Wel kan de rechter de loonvordering matigen. Wordt u in het ongelijk gesteld, dan blijft het ontslag op staande voet geldig. Dan heeft u geen recht op WW. Tegen de beslissing van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk.
Optie 2

Berusten in het ontslag op staande voet maar bezwaar maken tegen de dringende reden

Uw verzoekschrift tot betaling van schadevergoeding en/of een billijke vergoeding moet binnen 2 maanden zijn ingediend bij de rechter. Bent u te laat dan blijft het ontslag op staande voet gehandhaafd.
Krijgt u gelijk van de rechter, dan is uw dienstverband niet rechtsgeldig opgezegd en heeft u recht op een vergoeding. Was u ten minste 24 maanden in dienst, dan heeft u mogelijk ook recht op een transitievergoeding.
Stelt de rechter u in het ongelijk, dan blijft het ontslag op staande voet geldig. Het kan zijn dat uw werkgever een schadevergoeding van u heeft gevraagd. Het verzoekschrift tot uitbetaling van een transitievergoeding moet binnen 3 maanden na het einde van het dienstverband zijn ingediend bij de rechter. Doet u dit later, dan verliest u uw recht hierop.

Onderhandelen over de beëindiging van het dienstverband

De uitkomst van een procedure is lang niet altijd zeker. Daarom wordt er vaak onderhandeld tussen de werkgever en werknemer om tot een regeling te komen. Hierbij wordt het ontslag ingetrokken en worden de WW-rechten zoveel mogelijk veilig gesteld.

Niet verzekerd? Wel hulp bij ontslag!

Whatsapp met onze arbeidsjuristen en krijg direct antwoord op uw eerste vragen.

 

Gratis voorbeeldbrief

Bezwaar tegen ontslag op staande voet

  • Download deze voorbeeldbrief.
  • Pas hem aan naar uw situatie.
  • Verstuur de brief.