4 december 2017, Linda Corvers

De regels over loon en vakantiegeld zijn vastgelegd in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (de WML). Deze wet regelt onder meer dat iedere werknemer in Nederland recht heeft op een minimumloon. Het wettelijk minimumloon is een maatschappelijk aanvaardbare tegenprestatie voor verrichte arbeid, waarmee iemand in zijn primaire levensbehoeften kan voorzien. Verder is in de WML opgenomen dat een werknemer recht heeft op minimaal 8% vakantiegeld over het loon dat hij ontvangt. Overwerk wordt daarin niet meegenomen. Maar daar komt per 1 januari 2018 verandering in.

Aanpassing WML: overwerk valt per 1 januari 2018 onder het begrip ‘loon’

Als we het over minimumloon hebben, moet allereerst duidelijk zijn wat er precies onder loon wordt verstaan. In de WML staan de uitzonderingen beschreven, oftewel de onderdelen die niet worden meegerekend als loon. Verdiensten uit overwerk is zo’n uitzondering. Dit betekent dat u als werknemer geen recht heeft op vakantiegeld over de overwerkvergoeding. Per 1 januari 2018 verandert dit. Vanaf dat moment wordt overwerk wel aangemerkt als loon. Aanleiding voor deze aanpassing is onder andere dat de WML niet meer voldoende is toegesneden op de huidige arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

Wat betekent deze wetswijziging voor u?

In de vernieuwde wet wordt o.a. opgenomen dat ook verdiensten uit overwerk onder het begrip loon vallen. Dit betekent ten eerste dat uw werkgever voor de gewerkte uren minimaal het wettelijk minimumloon en vakantiegeld moet betalen. Daarnaast is hij u ook vakantiegeld verschuldigd over de betaling(en) van overwerk. Wilt u weten of deze wijziging ook u voor geldt? Check dan de cao die voor u van toepassing is. Hierin kunnen afwijkende regels zijn opgenomen. Als er geen cao van toepassing is, dan geldt de vernieuwde WML.

Deze wijziging zal voor veel werkgevers een behoorlijke toename van de kosten betekenen. Aan de andere kant zal deze wetswijziging in verschillende sectoren juist recht doen aan de situatie, omdat overwerk eerder regel is dan uitzondering. En dan bent u als werknemer gebaat bij deze nieuwe wet.

Niet verzekerd? Wel hulp bij contractueel geschil!

Direct juridische hulp bij een een conflict over jouw arbeidsovereenkomst. De gespecialiseerde arbeidsjuristen van ARAG Direct helpen je graag. Wij bekijken jouw situatie, geven een eerste advies en bieden daarna verschillende oplossingsmogelijkheden.

 

Linda Corvers

Als jurist houd ik mij bezig met arbeids- en onderwijsrecht. Ik streef er naar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.