24 april 2020

Veel bedrijven hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Sommige werkgevers kunnen daarom het vakantiegeld niet uitbetalen. Ze stellen voor om dit op een later tijdstip te doen. U heeft nu juist op dit extraatje gerekend. Mag uw werkgever het vakantiegeld zomaar uitstellen?

Regels rond vakantiegeld uitbetalen

- Volgens de wet heeft u als werknemer recht op 8% vakantiegeld van uw bruto loon.

Aan dit bruto loon zit alleen wel een maximum; het bedrag hoeft alleen betaald te worden over maximaal driemaal het minimumloon. Van deze wettelijke regeling wordt meestal in het voordeel van de werknemer afgeweken. De werkgever betaalt dan het vakantiegeld over het gehele loon. Ook als dit meer is dan driemaal het minimumloon.

- Het vakantiegeld moet één keer per jaar uitbetaald worden. Dat moet vóór 30 juni gedaan zijn.

Vaak vindt de uitbetaling plaats in mei, samen met het loon. Het vakantiejaar (de periode waarover het bedrag wordt berekend) loopt meestal van 1 mei tot 1 mei of van 1 juni tot 1 juni. In sommige cao’s of arbeidsovereenkomsten zijn andere afspraken opgenomen. U kunt bijvoorbeeld elke maand of twee keer in het jaar (bijvoorbeeld in januari en juli) een deel vakantiegeld krijgen. Ook loopt het vakantiejaar soms hetzelfde als het kalenderjaar.

Uitstel van betaling door coronacrisis

Uw werkgever moet het vakantiegeld uiterlijk 30 juni naar u hebben overgemaakt. Hij of zij kan u wel eenmalig vragen om op een later moment te betalen of het bedrag in termijnen te voldoen. Dit mag alleen als u het hiermee eens bent.

Bovendien moet uw werkgever het geld wel één keer per kalenderjaar aan u betalen. Stemt u in met uitstel van betaling? Bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar u werkt in financiële nood zit. Dan vraagt uw werkgever waarschijnlijk om uw toestemming schriftelijk vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld per brief of e-mail.

Risico van uitstellen

Als u instemt met het later uitbetalen van het vakantiegeld vanwege de coronacrisis, dan loopt u wel wat risico. Bijvoorbeeld als het bedrijf waar u werkt failliet gaat. U loopt uw opgebouwde bedrag dan mogelijk mis. Het UWV neemt in dat geval namelijk bij faillissement maar een deel van de vakantiebetalingen over van uw werkgever.

Overleg met werkgever

De problemen waarmee werkgevers en werknemers in deze tijden worden geconfronteerd, zijn voor iedereen lastig. Het is daarom van belang om met elkaar in gesprek te blijven. Overleg met uw werkgever over een oplossing.

Met elkaar komen we eruit.

Tineke Smits - Senior jurist Arbeidsrecht

Senior jurist Arbeidsrecht Tineke Smits

Ik los een juridisch probleem graag samen met de klant op. Mensen helpen staat bij mij voorop.

Heeft u een andere vraag over het coronavirus?
Bekijk onze andere juridische hulpbronnen