26 juni 2020

Werknemers met flexibele arbeidscontracten worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Het noodpakket voor banen en economie, dat het kabinet in maart lanceerde, bevat een regeling speciaal voor deze groep: Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).

Voor wie TOFA bedoeld is

Voor de meeste werknemers heeft Nederland een goed sociaal vangnet. Maar met name werknemers met flexibele contracten zijn op de huidige arbeidsmarkt erg kwetsbaar. Voor deze groep werknemers, die financieel zwaar wordt getroffen door de coronacrisis, is de TOFA ingesteld. De TOFA geldt voor flexwerkers die door de coronacrisis inkomensverlies hebben en geen aanspraak kunnen maken op een sociale zekerheidsuitkering of bijstand.

Voorwaarden van de regeling

Wilt u een beroep te doen op de regeling? Dan dient u te voldoen aan de navolgende voorwaarden:
• U hebt in februari 2020 tenminste € 400,- bruto loon ontvangen;
• U hebt in maart 2020 tenminste € 1,- bruto loon ontvangen;
• U bent op 1 april 2020 18 jaar of ouder, maar heeft nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt;
• Uw loon was in april 2020 tenminste 50% lager dan in februari 2020;
• Uw loon was in april 2020 niet hoger dan € 550,- bruto;
• U hebt de regeling nodig om in uw levenskosten te voorzien;
• U hebt geen andere uitkering of inkomensvoorziening;
• U bent niet voortvluchtig of gedetineerd.

Welk bedrag u ontvangt

De tegemoetkoming voor flexibele arbeidskrachten is een vast bedrag van € 550,- bruto per maand over de maanden maart, april en mei 2020. De tegemoetkoming over deze drie maanden wordt in 1 keer uitbetaald.

Hoe u moet aanvragen

Aanvragen voor deze regeling kunt u indienen bij het UWV. Let op: u kunt uw aanvraag indienen van 22 juni tot en met 26 juli 2020. Binnen 8 weken na indiening volgt de beslissing van het UWV. Binnen 6 weken na het besluit kunt u eventueel een bezwaar indienen.

Kijk voor meer informatie op de website van UWV

Linda Corvers - senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht

Senior jurist Linda Corvers

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken

Heeft u een andere vraag over het coronavirus?
Bekijk onze andere juridische hulpbronnen