De proeftijd is een soort kennismakingsperiode tussen u en uw werkgever. Tijdens de proeftijd mag u of uw werkgever het dienstverband direct beëindigen. Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter is een proeftijd niet mogelijk sinds de WWZ (Wet Werk en Zekerheid).

Vijf voorwaarden voor het geldig vaststellen van een proeftijd

  • Proeftijd moet schriftelijk zijn afgesproken
  • Bij een contract langer dan 6 maanden maar korter dan twee jaar is de proeftijd maximaal één maand
  • Bij een vast contract is de proeftijd maximaal twee maanden
  • Voor de werkgever en werknemer is de proeftijd gelijk
  • Proeftijd gaat in bij de start van de arbeidsovereenkomst

Een cao kan afwijkende voorwaarden voor de proeftijd hebben. De proeftijd mag nooit langer zijn dan twee maanden.

Kan een proeftijd ongeldig zijn?

Als een proeftijd niet aan de vijf voorwaarden voldoet is deze ongeldig. Het kan ook zijn dat uw werkgever al weet dat u geschikt bent voor de functie. Is dat het geval, dan is een proeftijd niet mogelijk. Denk aan de volgende situaties:

  • Het bedrijf wordt overgenomen en u komt in dienst bij het nieuwe bedrijf
  • Uw nieuwe werkgever kan als opvolger van de vorige werkgever worden beschouwd
  • U heeft eerst als uitzendkracht gewerkt voor dezelfde functie en werkgever
  • U bent eerder al in dienst geweest in dezelfde functie

Uw werkgever kan zich dan niet beroepen op het proeftijdbeding als hij uw arbeidscontract wil beëindigen. Hiervoor heeft hij een ontslagvergunning nodig of moet hij de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.