Bezwaar maken tegen slechte beoordeling

Bij veel bedrijven is er jaarlijks een beoordelingsgesprek. Een beoordelingsgesprek is niet hetzelfde als een functioneringsgesprek. Bij een functioneringsgesprek ontstaat een dialoog over hoe u functioneert. In een beoordelingsgesprek is het meer eenrichtingsverkeer vanuit uw leidinggevende.

Verschillen beoordelings- en functioneringsgesprek

Beoordeling
Functioneringsgesprek
Kan rechtspositionele* gevolgen hebben Geen directe rechtspositionele* gevolgen
Eenrichtingsverkeer: de werkgever beoordeelt de werknemer Dialoog: een gesprek tussen werknemer en werkgever over het functioneren
Gebaseerd op het verleden Toekomstgericht

Bent u het niet eens met uw beoordeling?

Uw leidinggevende beoordeelt uw werk en gedrag met gebruik van vooraf bepaalde criteria. De uitkomst van zo’n gesprek is vaak bepalend voor uw inkomen het jaar erna en beloningen als een gratificatie, bonus of promotie. Als u het niet eens bent met de beoordeling kunt u hier bezwaar tegen maken. Vaak is er binnen de beoordelingsprocedure ruimte voor uw commentaar. Dan kunt u uw bezwaren kwijt. Ook kunt u het beoordelingsverslag tekenen voor ‘gezien maar niet akkoord’. Dan is het wel belangrijk dat u uw bezwaarpunten schriftelijk vastlegt en dat deze worden toegevoegd aan uw personeelsdossier. Het is aan uw werkgever om uw beoordeling aan te passen of niet.

Soms is er een officiële bezwaarprocedure vastgesteld. Deze kunt u volgen nadat de beoordeling definitief is. Wilt u bezwaar maken? Gebruik dan onze voorbeeldbrief.

Gratis voorbeeldbrief

Bezwaar tegen verslag van functioneringsgesprek

  • Download deze voorbeeldbrief.
  • Pas hem aan naar uw wens.
  • En verstuur de brief als het nodig is.