In Nederland zijn Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten verantwoordelijk voor de wegen. Zij zorgen voor de begaanbaarheid als het glad is. Bij ijzel of sneeuw bent u verantwoordelijk voor het verlagen van de snelheid. U past zich als automobilist aan de omstandigheden op de weg aan. Wanneer u bij een ongeval door slecht weer schade heeft, is de wegbeheerder hiervoor dan aansprakelijk?

Gladheidsbestrijdingsplan wegbeheerder

In dit plan staat binnen welke tijd en volgens welk schema de wegen worden gestrooid. Als eerste wordt er gestrooid op doorgaande wegen, bruggen en opritten. Er wordt veel gebruik gemaakt van sensoren in de weg die onder andere de temperatuur en vochtigheid van het wegdek meten. Dit heet GMS (gladheidsmeldingsysteem). Met de gegevens van het GMS maakt de wegbeheerder een goed strooibeleid. Gebeurt er een ongeluk? De wegbeheerder moet zijn planning en logboek laten zien om aan te tonen dat hij er alles aan heeft gedaan om schade te voorkomen.

Wegbeheerder draagt wettelijk zorgplicht

Dit betekent dat de wegbeheerder er alles aan moet doen om de wegen goed begaanbaar te houden. Als de wegbeheerder kan laten zien dat hij er alles aan heeft gedaan om de gladheid te bestrijden, is hij niet aansprakelijk voor de schade van een ongeluk.

Eigen verantwoordelijkheid als automobilist

U moet als automobilist uw snelheid en rijgedrag aanpassen aan de omstandigheden op de weg. Als u dit niet doet en u krijgt een ongeluk kan een deel of alle schade voor uw rekening komen. U moet dus altijd rekening houden met gladheid, ook als er is gestrooid. Als er te weinig verkeer over de weg rijdt wordt het zout niet goed ingewerkt, dan blijft de weg glad. Niet op elke weg wordt gestrooid, vooral binnen de bebouwde kom wordt dit minder gedaan. Dat kost vaak teveel tijd, geld en zout.

Wie betaalt de schade?

Bij schade door een aanrijding omdat het glad is komen de kosten vaak voor uw eigen rekening, of uw verzekering. Voor de wegbeheerder geld een zorgplicht, geen garantieplicht. De wegbeheerder is dus niet aansprakelijk voor schade bij gladheid.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.