Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Parkeerschade

Uw geparkeerde auto is aangereden door een ander voertuig, maar de dader is onbekend. Wat kunt u doen om de schade vergoed te krijgen?

 • In de eerste plaats moet vast komen te staan dat de schade aan uw auto is veroorzaakt door een motorvoertuig. Dit zal altijd door een onafhankelijke expert bevestigd moeten worden.
 • Daarnaast wordt van u, als benadeelde, geëist dat u de nodige moeite doet om achter de identiteit van de veroorzaker van uw schade te komen. Aan deze plicht is meestal voldaan als onmiddellijk aangifte wordt gedaan bij de politie. De politie geeft misschien een bewijs van aangifte af. Zo niet, dan kunt u vragen om een gedateerde stempel op uw schadeformulier.
 • Tenslotte moet u aantonen dat uw voertuig onbeschadigd werd geparkeerd, beschadigd werd teruggevonden, terwijl er in de tussenliggende tijd niet met het voertuig is gereden. Dit bewijs moet worden geleverd door een verklaring van een of meer getuigen die dit kunnen bevestigen of getuigen die de botsing wel hebben gezien, maar het veroorzakende voertuig niet konden identificeren.

Als volledig aan alle eisen is voldaan, dan volgt er naar alle waarschijnlijkheid een betaling door het Waarborgfonds Motorverkeer. Echter, er zal een eigen risico van € 250,= op het schadebedrag in mindering worden gebracht.

Bij een verzoek tot schadevergoeding aan het Waarborgfonds Motorverkeer is nodig:

 • Een volledig ingevuld schadeformulier.
 • Een aanvullend vragenformulier.
 • Zo mogelijk, het politierapport.
 • Een expertise- of taxatierapport.
 • Door getuigen ingevulde verklaringen.

Link: Waarborgfonds

Waarom ARAG

 • Direct contact met een jurist
 • Snel inzicht in uw situatie
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Meer dan 200 producten beschikbaar
 • Persoonlijk en begrijpelijk