Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Geweldsdelicten

Waar moet ik rekening mee houden? Op wie kan ik wat verhalen?

Als u het slachtoffer wordt van een geweldsdelict, heeft dat vaak grote gevolgen. Gevolgen, die vooraf niet te overzien zijn.

Wat moet u doen?

Bent u slachtoffer van een geweldsmisdrijf:

 • Doe direct aangifte bij de politie;
 • Raadpleeg zo spoedig mogelijk een arts;
 • Houd de schade goed bij;
 • Bewaar alle bewijsstukken goed.

Als er geen aangifte gedaan wordt, volgt er geen proces-verbaal en dat kan bewijsproblemen tot gevolg hebben. Ook kunt u zich niet als benadeelde partij in de strafzaak voegen.

Hoe kan ik mijn schade verhalen?

Strafrechtelijk: voeging in de strafzaak als benadeelde partij. Als er aangifte wordt gedaan, stelt de politie een onderzoek in en vervolgens beslist het Openbaar Ministerie of het tot strafvervolging overgaat of niet. Als er een strafzaak volgt, heeft het slachtoffer de mogelijkheid om de schade via deze strafzaak te verhalen. Dat heet dan voeging. De strafrechter beslist dan ook over de vordering van het slachtoffer. 

Civielrechtelijk: aansprakelijk stellen en eventueel dagvaarden. De dader moet dan (schriftelijk) aansprakelijk worden gesteld en verzocht worden de schade te vergoeden. Helaas leert de ervaring dat dit vaak problemen oplevert:

 • Of de dader heeft onvoldoende financiële middelen de schade te vergoeden;
 • Of de dader is niet traceerbaar;
 • Of de dader is hiertoe simpelweg niet bereid.

In het laatste geval moet de dader, bij voldoende bewijs, worden gedagvaard en zal de civiele rechter uitspraak moeten doen over de aansprakelijkheid en de vordering.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Helaas komt het ook vaak voor dat verhaal op een dader niet mogelijk is, omdat:

 • Er van een 'kale kip' niet te plukken valt;
 • De identiteit van de dader onbekend is.

In dergelijke gevallen kan men een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Deze instantie hanteert echter wel enkele eisen voordat men tot uitkering overgaat.

Welke schadeposten u kunt verhalen leest u hier

Waarom ARAG

 • Direct contact met een jurist
 • Snel inzicht in uw situatie
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Meer dan 200 producten beschikbaar
 • Persoonlijk en begrijpelijk