Leestijd: 3 minuten

15 februari 2019

Tijdens de voorjaarsvakantie vertrekken veel Nederlanders richting de wintersportgebieden om te gaan skiën of snowboarden. Wat als u op de piste letsel oploopt door een botsing met een andere skiër of snowboarder? Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid?

Ongeval in het buitenland? Dan gelden de regels van het internationaal privaatrecht

Als u door eigen onervarenheid of onvoorzichtigheid op de piste valt, kunt u hiervoor niemand anders aansprakelijk stellen. Zorg dan ook altijd voor een goede zorgverzekering, een reisverzekering met ongevallenclausule of een aparte ongevallenverzekering. Zo komt u niet voor onverwacht hoge medische- of repatriëringskosten te staan én krijgt u een uitkering wanneer er sprake is van blijvende invaliditeit door de val.

Als echter een andere pistegebruiker aansprakelijk is voor het ongeval, dan kan deze aansprakelijk gesteld worden voor de schade voortkomend uit het letsel. Dit laatste klinkt overigens eenvoudiger dan het is. U heeft immers te maken met de regels van het internationale privaatrecht omdat het ongeval heeft plaatsgevonden in het buitenland. De kans is daarbij groot dat het ongeval heeft plaatsgevonden met een pistegebruiker met een andere dan de Nederlandse nationaliteit. Dit maakt de vaststelling van de aansprakelijkheid en ‘gelijk krijgen’ lastig en het is verstandig om u daarover goed te laten informeren.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Wanneer u de wederpartij aansprakelijk stelt voor het ski-ongeval en u komt er samen niet uit, dan moet de zaak worden voorgelegd aan de rechter. Op basis van de Europese verordening is de rechter van het land waar het ongeval is gebeurd, bevoegd om het geschil te beslechten. Het toepasselijke recht is in principe het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Op de hoofdregel bestaan echter ook uitzonderingen.

Kent u de FIS-regels al?

Als slachtoffer van een ongeval op de piste kunt u soms kiezen uit meerdere bevoegde rechters van meerdere lidstaten. Soms kunt u kiezen welk recht deze rechter moet toepassen, immers het recht van meerdere lidstaten kan van toepassing zijn. Dit klinkt misschien als één grote loterij, want bij welke rechter en op basis van welk recht krijgt u zoveel mogelijk schade vergoed?

Gelukkig heeft de FIS, de Fédération Internationale de Ski, tien regels opgesteld die gelden op de piste, zodat er gelijkheid in het toepasselijke recht ontstaat. Wanneer iemand de FIS-regels overtreedt, is dat een indicatie dat deze skiër of snowboarder onzorgvuldig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade. Van iedere pistegebruiker wordt verwacht dat hij of zij de FIS-regels kent en zich ook aan deze gedragsregels houdt:

De FIS-regels:

  • Iedere skiër moet zich zo gedragen dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade aanricht
  • Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Snelheid en wijze van skiën moeten worden aangepast aan de omstandigheden
  • De van achteren komende skiër moet zijn spoor zo kiezen dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt
  • Inhalen mag van alle kanten mits er afstand wordt gelaten aan de andere skiër zodat hij niet in zijn bewegingen wordt belemmerd
  • Iedere skiër die zich (weer) op de piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet goed kijken of hij dit zonder gevaar voor een ander boven of onder hem kan doen
  • Het is verboden zonder noodzaak te stoppen op een smalle of onoverzichtelijke plek. Na een val dient zo snel mogelijk te worden opgestaan
  • Een skiër die klimt of te voet daalt, mag dat alleen doen aan de zijkant van de piste
  • Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen
  • Iedere skiër is verplicht hulp te verlenen bij ongevallen
  • Iedere skiër, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet zich bij een ongeval legitimeren

Verzamel bewijs

Ongeacht welke rechter over de zaak oordeelt en welk recht van toepassing is, u bent als eisende partij altijd degene die moet bewijzen dat u letselschade heeft opgelopen door toedoen of nalaten van de andere partij. Noteer daarom na een ongeval altijd de gegevens van de wederpartij. Probeer ook zoveel mogelijk namen en adressen van getuigen te verzamelen zodat u deze later om een verklaring kunt vragen. Maak (of laat) foto’s maken van de situatie. Ook doet u er goed aan om de politie te bellen, zodat zij een proces verbaal kunnen opstellen.

Gaat u binnenkort op wintersport? Dan wens ik u uiteraard veel plezier en veilige afdalingen toe! Mocht u onverhoopt letsel oplopen door toedoen of nalaten van iemand anders, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze letselschade juristen kijken graag samen met u of het mogelijk is uw schade te verhalen en zo ja, via welk recht en welke rechter dit het best voor u gedaan kan worden.

Patricia Mannaart, jurist letselschade

jurist-Patricia-Mannaart

Het geeft mij heel veel voldoening om cliënten juridisch en soms ook praktisch bij te staan in vaak één van de moeilijkste periodes in hun leven.