Leestijd: 2½ minuut

Stelt u zich eens voor: met uw wielrenclub bent u lekker op weg tijdens een toertocht. U heeft er zin in: het weer zit mee en het is één van de mooiste georganiseerde tochten van het jaar.

Ineens wordt uw voorligger verrast door een scherpe bocht in het parcours en hij gaat onderuit. U kunt nog tijdig remmen maar uw clubgenoot achter u niet en jullie komen samen ten val. Gelukkig heeft u geen letsel, maar uw dure racefiets is wel total loss. Wie is er aansprakelijk voor de schade? Oftewel: wie betaalt uw nieuwe fiets?

Ligt de aansprakelijkheid bij de organisatie?

U rijdt deze tocht al jaren met uw club. Deze haakse bocht zat niet eerder in het parcours en hiervoor is naar uw mening de organisator aansprakelijk. Maar is dat ook zo?
Uit de rechtspraak blijkt dat een organisator van een evenement een zorgplicht heeft. Dit betekent dat de organisator verantwoordelijk is voor de veiligheid van de deelnemers. Hoe groter de kans op ongevallen, hoe meer veiligheidsmaatregelen de organisator moet nemen. Zo werd in een zaak waarin een mountainbiker op het parcours viel vanwege een opgevroren plas door de rechter de aansprakelijkheid van de organisator aangenomen. Reden hiervoor was dat deze schade buiten de normale lijn der verwachtingen lag. En dat de deelnemers onvoldoende voor dit gevaar gewaarschuwd waren. Als ongevallen voorzienbaar zijn en de organisator makkelijk maatregelen had kunnen nemen om het ongeval te voorkomen dan wordt er eerder aansprakelijkheid aangenomen. Of dit ook in deze casus het geval is valt overigens te betwijfelen. Een scherpe bocht in een parcours is nog niet meteen onvoorzienbaar en dus geen situatie die snel buiten de lijn der verwachtingen zal vallen. Daar zult u dus als deelnemer rekening mee moeten houden. Maar zelfs als de organisator aansprakelijk is dan kan er door de organisator nog een beroep worden gedaan op de eigen schuld van de deelnemer. Bijvoorbeeld als hij zelf te dicht op zijn voorligger heeft gefietst of gezien de situatie te grote risico’s heeft genomen.

Of zat uw clubgenoot fout?

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van uw clubgenoot? Uiteindelijk was hij degene waardoor u viel. Deelnemen aan een recreatieve toertocht valt onder een zogenaamde ‘sport - en spelsituatie’. Voor aansprakelijkheid in een sport- en spelsituatie geldt een verhoogde drempel. Dit betekent dat gedragingen die in een normale verkeerssituatie onrechtmatig zijn, dit binnen een sport- en spelsituatie niet hoeven te zijn. Dit houdt in dat deelnemers in een sport- en spelsituatie er rekening mee moeten houden dat er tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen plaatsvinden. Dit betekent echter niet dat een deelnemer nooit aansprakelijk is. Zo werd in een zaak een wielrenner die voorop fietste aansprakelijk gehouden voor de schade van één van zijn achterliggers. De wielrenner fietste namelijk als kopman voorop en minderde, zonder zijn achterliggers te waarschuwen, plotseling snelheid waardoor één van zijn achterliggers ten val kwam. Als u kunt aantonen dat uw clubgenoot gezien de situatie (het naderen van de haakse bocht) te dicht op u fietste dan zou het kunnen zijn dat hij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor uw schade. Dit hangt echter af van alle concrete omstandigheden van het geval.

Aangepaste aansprakelijkheidsnorm bij sport en spel

Als u deelneemt aan een toertocht of een andere sport- en spelsituatie dan moet u er dus rekening mee houden dat u uw schade niet zonder meer kunt verhalen op de organisator of een andere deelnemer. Als vuistregel geldt dat hoe gevaarlijker en onverwachter de situatie ter plaatse of het gedrag van uw mede-deelnemer is, hoe groter de kans is dat u (een gedeelte van) uw schade kunt verhalen. Daarnaast kan er sprake zijn van een gedeelte eigen schuld als u zelf een verwijt valt te maken ten aanzien van het ontstaan van het ongeval.

Bent u bij ons verzekerd en heeft u te maken met een ongeval tijdens een georganiseerd evenement? Neemt u dan gerust contact met ons op voor advies.

Mr. Samantha van Doren

Mr. Samantha van Doren

Met een ARAG jurist aan uw zijde zit u nooit op de verkeerde weg.