Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Wees er op tijd bij. Vijf belangrijke termijnen in het arbeidsrecht

Geschreven door Renate Boskma op 20-04-2017 | (0) reactie

Vorderingen kunt u niet eeuwig opeisen. In het recht, en dus ook in het arbeidsrecht, zijn termijnen opgenomen waarbinnen u moet reageren of iets moet doen. Zo moet een ontslag op staande voet bijvoorbeeld binnen twee maanden bij de kantonrechter zijn aangevochten.

ARAG_termijnen in arbeidsrecht

Regelmatig krijgen wij vragen van werknemers die hun ontslag willen aanvechten, of van werkgevers die bijvoorbeeld willen weten hoe lang dat de vakantiedagen van hun werknemers eigenlijk geldig blijven. Het antwoord is steeds weer verschillend maar wat hetzelfde blijft, is dat voor alle vorderingen geldt dat ze binnen een bepaalde tijd moeten zijn ingediend bij de rechter.

Wat is het verschil tussen de verjaringstermijn en de vervaltermijn?

Soms is er sprake van een verjaringstermijn en soms van een vervaltermijn. Dit zijn twee verschillende soorten termijnen waarbinnen iets moet gebeuren. Een verjaringstermijn kunt u stuiten. Door de stuiting kunt voorkomen dat uw vordering vervalt. U doet dat bijvoorbeeld door een aangetekende brief te sturen aan degene van wie u iets te vorderen heeft. In die brief geeft u aan dat u zich het recht voorbehoudt om nakoming te vorderen; u geeft expliciet aan dat u de termijn stuit. De verjaringstermijn start door de stuiting opnieuw.

Als de verjaringstermijn eenmaal geheel is verstreken, heeft u nog wel een vordering maar kunt u de vordering niet meer afdwingen in een rechtszaak.

Een vervaltermijn kunt u niet stuiten. U moet dus binnen die vervaltermijn actie ondernemen. Is de vervaltermijn eenmaal verstreken dan geldt net als bij de verjaringstermijn dat u de vordering niet meer kunt afdwingen bij de rechter.

Vijf belangrijke termijnen in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kent redelijk wat verschillende termijnen. Zo heeft een werknemer bij een vaststellingsovereenkomst twee weken bedenktermijn. Binnen die twee weken kan hij de overeenkomst nog ontbinden. De bedenktijd gaat lopen vanaf het moment dat de werkgever en de werknemer een akkoord hebben bereikt over de vaststellingsovereenkomst. Ik heb hieronder nog vijf belangrijke verval- en verjaringstermijnen voor u op een rijtje gezet:

 1. Vervaltermijn van niet opgenomen wettelijke vakantiedagen
 2. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen over 2016 vervallen dus per 1 juli 2017.
 3. Vervaltermijn voor aanvechten ontslag op staande voet
 4. Een werknemer die een ontslag op staande voet wil aanvechten, moet binnen twee maanden nadat hij is ontslagen een rechtszaak zijn gestart bij de kantonrechter.
 5. Vervaltermijn voor het vorderen van de transitievergoeding
 6. Als een werknemer vindt dat hij recht heeft op een transitievergoeding moet hij binnen drie maanden na het ontslag een rechtszaak zijn gestart bij de kantonrechter.
 7. Verjaringstermijn voor het vorderen van letselschade van de werkgever
 8. Een letselschadevordering verjaart vijf jaar nadat een werknemer weet dat hij/zij schade heeft geleden.
 9. Verjaringstermijn: loonvordering
 10. Heeft u nog loon te vorderen? Een loonvordering verjaart vijf jaar nadat de vordering is ontstaan.

  Iets te vorderen van uw werkgever? Wees alert op de termijnen

  Wees als werknemer dus alert als u iets te vorderen heeft van uw werkgever of als er iets gebeurt waar u het niet mee eens bent zoals een beëindiging van uw contract. Zorg dat u niet te laat bent! Vraag onze juristen om advies of informatie. Zij kennen de termijnen op hun duimpje.
Deel dit artikel:

Uw reactie

Bedankt voor uw reactie.

Reacties worden binnen 2 werkdagen door ARAG goedgekeurd, voordat ze onder het bericht verschijnen. U ontvangt hiervan bericht per email.

 
 
 

Renate Boskma

Ik ben Renate Boskma en werk sinds 2011 voor ARAG. Ik ben gespecialiseerd in arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande in beide rechtsgebieden en daar zal ik ook over bloggen. In de tijd die overblijft naast mijn werk en gezin, sport, lees en kook ik graag.

Tags

Archief

8,2

Verzekerde particulieren waarderen onze zaak behandeling met een 8,2;

>5000

Afgelopen maand ruim 5000 mensen geholpen met hun conflict;

>450

Bij ARAG staan altijd meer dan 450 juristen voor u klaar;