Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Wat als je ‘in the heat of the moment’ ontslag neemt?

Geschreven door Naomi Cruickshank op 18-01-2016 | (0) reactie

Stel, u biedt uw ontslag aan in een emotionele bui en een paar uur later denkt u: wat heb ik gedaan? Kunt u dan nog terug? Uw werkgever heeft ook bij vrijwillig ontslag een onderzoeks- en zorgplicht. Maar hoe ver gaat dat?

ARAG | Blog vrijwillig ontslag

Werkgever moet kunnen aantonen dat het om vrijwillig ontslag gaat
Uw opzegging mag door een werkgever niet zomaar geaccepteerd worden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat vrijwillig ontslag door een werknemer, zulke ernstige gevolgen kan hebben voor een werknemer, dat het ontslag  niet zomaar door een werkgever mag worden aangenomen. Daarom is er een ondubbelzinnige en duidelijke wilsuiting vereist die gericht is op definitieve beëindiging van het dienstverband. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat de werknemer vrijwillig de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Als  een werknemer een andere baan heeft, is het heel aannemelijk dat de werknemer de arbeidsovereenkomst bewust beëindigt. Maar een student die de focus weer op zijn studie wil leggen, overziet mogelijk de financiële gevolgen niet. In dat soort gevallen heeft een werkgever een duidelijke zorgplicht.

In the heat of the moment
Ook is het van belang onder welke omstandigheden u uw arbeidsovereenkomst beëindigt. Gebeurt dit schriftelijk of mondeling in een emotionele bui? Met name in het laatste geval doet de werkgever er goed aan om u op een later moment te bevragen of u inderdaad de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen.  Oftewel de werkgever wordt geacht om het verschil te herkennen tussen een weloverwogen beslissing of een handeling in the heat of the moment.

Informatie over de gevolgen
Bovendien wordt van de werkgever verwacht dat hij u informeert over de gevolgen van het ontslag. Denk daarbij aan financiële gevolgen, terugbetalingsverplichting van studiekosten en bijvoorbeeld de mogelijke problemen bij  het verkrijgen van een WW-uitkering in het kader van verwijtbare werkloosheid.

Werknemer verantwoordelijk voor nakomen opzegtermijn
Het kan ook gebeuren dat u als  werknemer wel ondubbelzinnig en duidelijk opzegt, maar daarbij de opzegtermijn niet in acht neemt. Als het ontslag niet komt door ernstig verwijtbare handelingen van de werkgever, handelt u schadeplichtig. In dat geval kan de werkgever een gefixeerde schadevergoeding vorderen. Een dergelijke schadevergoeding staat gelijk aan het loon over de periode dat u had  moeten werken als u bij de opzegging wel rekening had gehouden met de opzegtermijn. Uit hoofde van goed werkgeverschap moet de werkgever u hier wel op wijzen.

Lees meer over opzegtermijnen

Deel dit artikel:

Uw reactie

Bedankt voor uw reactie.

Reacties worden binnen 2 werkdagen door ARAG goedgekeurd, voordat ze onder het bericht verschijnen. U ontvangt hiervan bericht per email.

 
 
 

Naomi Cruickshank

Naomi Cruickshank is mijn naam. Ik ben gespecialiseerd jurist arbeidsrecht. Ik sta zowel werknemers als werkgevers bij. Dit maakt mijn werk dynamisch. Ik ga voor mijn klanten door het vuur, denk mee en vertel to the point hoe het er voor staat. Hierdoor vinden mensen mij soms pittig, maar twijfelen daardoor niet aan mijn betrokkenheid, kennis en kwaliteit. Cliënten weten dat ik het beste resultaat voor ze zal behalen; linksom of rechtsom.

Tags

Archief

8,2

Verzekerde particulieren waarderen onze zaak behandeling met een 8,2;

>5000

Afgelopen maand ruim 5000 mensen geholpen met hun conflict;

>450

Bij ARAG staan altijd meer dan 450 juristen voor u klaar;