Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Klachten over school?

Als er in de relatie met uw kinderen en de school klachten ontstaan, is het zaak hier vroegtijdig iets mee te doen. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om de klacht op te lossen.

Wat te doen bij klachten over school

Problemen met uw kind op school zijn altijd lastig. Wat er ook gebeurt, uiteindelijk is het in het belang van het kind dat u er samen uit komt.

Wat doet u met een klacht over school? Dit zijn de juiste stappen:

 1. Praten met de leerkracht.
  Klachten over school hebben vaak te maken met een straf, lage cijfers, een leerachterstand of slechte verhoudingen met een leraar of de medeleerlingen (pesten). Probeer er eerst met de leerkracht zélf uit te komen. Ga praten en probeer daarbij rustig en redelijk te blijven.
 2. Naar de directie.
  Komt u er met de leraar niet uit, dan kunt u in gesprek gaan met de directie of een decaan. Kijk in de studiegids of de schoolreglementen hoe dat bij uw school geregeld is.
 3. Door naar de klachtencommissie.
  Blijkt ook het schoolmanagement ongevoelig voor uw argumenten, dan moet er in principe een onafhankelijke klachtencommissie zijn. En in ieder geval is er een landelijke klachtencommissie.
 4. Naar de rechter.
  Dit is echt de uiterste stap. De rechter zal zijn beslissing laten leiden door de experts, die meestal weer uit de onderwijswereld komen. Een rechtszaak leidt maar zelden tot een positieve uitkomst.

Realistisch blijven en vertrouwen houden

U wilt het beste voor uw kind. Maar scholen krijgen steeds minder budget en een leerkracht kan in een klas met 30 leerlingen niet iedereen intensief individueel begeleiden. Kinderen die speciale aandacht behoeven, zijn daar soms de dupe van. Probeer bij klachten over school te blijven vertrouwen op ieders goede wil, en probeer er samen uit te komen. In het belang van uw kind.

Hulp van ARAG bij klachten over school

Bij ARAG bieden wij eigenlijk alleen rechtshulp bij juridische conflicten. Maar u kunt ons natuurlijk wel al in een eerder stadium om advies vragen. Wellicht slagen we er samen in het conflict in de kiem te smoren.

Tip 1. Zoekt u rechtshulp bij ARAG? Neem de schoolgids mee. Daarin staan precies ieders rechten en plichten omschreven.
Tip 2. Laat een conflict niet escaleren tot aan de rechtszaal. Vraag tijdig advies bij ARAG. Maar ga wél eerst praten met de school!
Tip 3. Probeer te blijven praten en te geloven dat ook de school het belang van het kind voorop stelt. En bedenk dat dat belang niet ten koste mag gaan van andere kinderen.

Vrijwillige bijdrage verplicht?

Speciale vermelding verdient de 'vrijwillige ouderbijdrage'. Wij krijgen steeds vaker klachten over scholen die deze ouderbijdrage verplicht stellen, of die kinderen van bepaalde activiteiten uitsluiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Lees de studiegids er kritisch op na, wijs de directie op haar verplichtingen en roep zo nodig de hulp van een juridisch adviseur in.

Waarom ARAG

 • Direct contact met een jurist
 • Snel inzicht in uw situatie
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Meer dan 200 producten beschikbaar
 • Persoonlijk en begrijpelijk