Leestijd: 1½ minuut

De overheid heeft de coronamaatregelen in de afgelopen periode al meerdere keren verlengd. Dit tot grote frustratie van sporters én sportverenigingen. Deze vervelende situatie roept ook vragen op over het innen van de (half)jaarlijkse contributie. Hoe zit dat?

Verplicht contributie betalen

Het eenvoudige antwoord is dat de leden van een sportvereniging verplicht blijven om de contributie over te maken aan de vereniging. Dat geldt ook in de situatie waarin een lid lange tijd niet heeft kunnen sporten. Dit komt doordat de relatie tussen een vereniging en haar leden anders is dan een overeenkomst die u bijvoorbeeld afsluit met een sportschool. Bij de meeste verenigingen is in de statuten vastgelegd dat de leden contributie moeten betalen. Deze contributie wordt vervolgens gebruikt om samen met alle leden het doel van de vereniging na te streven. Daarbij hebben de leden geen rechten op bepaalde tegenprestaties vanuit de vereniging, zoals trainingen of het spelen van wedstrijden.

Contributie stopt niet met uw opzegging

Een bijkomend misverstand is vaak dat u na opzegging direct geen contributie meer hoeft te betalen. Dat klopt niet! De wet schrijft voor dat deze verplichting blijft bestaan tot aan het einde van het boekjaar, tenzij anders is afgesproken. Het opzeggen van uw lidmaatschap is dus niet de manier om tijdens corona onder het betalen van contributie uit te komen.

Bedenk: ook de vereniging heeft het moeilijk

Het is goed om te bedenken dat ook uw vereniging in een moeilijke situatie zit. Kantines, die vaak voor een groot deel van de inkomsten zorgen, zijn al langere tijd gedwongen gesloten. Dit terwijl de vaste lasten van de vereniging elke maand doorlopen. Daarnaast zijn er leden die het lidmaatschap hebben opgezegd of dat overwegen.

Wederzijds begrip tonen loont

In alle gevallen geldt dat het loont om over en weer begrip te tonen. Het bestuur van een vereniging streeft ernaar dat na corona nog steeds een levensvatbare vereniging bestaat, die samen met de leden haar doelen kan nastreven. Daarom vraagt zo’n bestuur haar leden om begrip voor het innen van de contributie en verzoekt hen om vooral lid te blijven in deze moeilijke tijden.

Andersom doet een vereniging er goed aan om met haar leden mee te denken. Zit u vanwege de coronapandemie bijvoorbeeld krap bij kas? Dan kan het bestuur van de vereniging besluiten om met u een andere afspraak te maken. Dat zou, ondanks de vervelende situatie, het saamhorigheidsgevoel en de band tussen de vereniging en haar leden juist kunnen versterken. Ga dus in gesprek met elkaar, wees open over de belangen die spelen en zoek samen naar een oplossing.

René Noordman - Jurist algemeen verbintenisserecht

jurist rene noordman

Met plezier maak ik dagelijks het recht toegankelijk voor onze klanten.

Juridische hulp nodig?

Wilt u meer weten over uw rechten? Of heeft u juridische hulp nodig? Onze juridisch probleemoplossers helpen u graag.

Meer over aankoop

Sportschool abonnement

Voorwaarden sportschool abonnement

Let goed op de (algemene) voorwaarden als u een abonnement neemt bij een sportschool.

Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden webshop

Als u een online aankoopt doet, heeft u bijna altijd te maken met algemene voorwaarden.

Incassokosten

Wat zijn incassokosten?

 

Incassokosten zijn kosten die gemaakt worden als een consument niet of niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting.