Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Overeenkomst van opdracht

Ongemerkt sluit u vaak een overeenkomst van opdracht met de daarbij horende verplichtingen. Wanneer is er sprake van een dergelijke overeenkomst en welke verplichtingen horen hierbij?

Opzoek naar informatie over overeenkomst van opdracht voor ZZP'er?

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht ontstaat wanneer de ene partij aan de andere partij de opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren die GEEN betrekking hebben op:

 • Het maken van een stoffelijk voorwerp zoals een huis;
 • Het bewaren van spullen;
 • Het uitgeven van werken;
 • Het vervoeren of laten vervoeren van zaken of personen.

Voorbeelden van overeenkomst van opdracht

Spreek je werkzaamheden af met een van onderstaande personen, dan is er sprake van een overeenkomst van opdracht: notaris, deurwaarder of incassobureau, accountant, architect, makelaar, kapper, contractant.

Opdrachtgever

De opdrachtgever kan de overeenkomst op elk moment opzeggen. Dan kan wel de verplichting tot het betalen van loon ontstaan. In sommige gevallen kan er een schadevergoedingsverplichting ontstaan, bijvoorbeeld als geen opzegtermijn in acht genomen is.

Verplichtingen opdrachtgever

 • De opdrachtgever moet loon betalen voor de uitgevoerde werkzaamheden. Als er geen vaste loonafspraak is gemaakt, is de opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon verschuldigd. Dan wordt gekeken wat in de bedrijfstak een redelijk loon is.
 • De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten vergoeden die niet in het loon zijn inbegrepen. Het moet gaan om kosten die passend zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Om een voorbeeld te geven: de makelaarscourtage dekt vaak de onkosten van de makelaar. Dan is een onkostenvergoeding niet op zijn plaats.
 • In beperkte mate heeft de opdrachtnemer ook recht op vergoeding van schade. Het gaat hier alleen om de schade die het gevolg is van de verwezenlijking van de aan de opdracht verbonden bijzondere gevaren. Bepaalde beroepen brengen extra risico's met zich mee. Deze risico's komen in het algemeen voor rekening van degene die dat beroep uitoefent, zoals bij een stuntman.

Opdrachtnemer

De professionele opdrachtnemer (die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) kan de overeenkomst opzeggen:

 • Wegens gewichtige redenen. Er moet dan sprake zijn van veranderingen in de omstandigheden die zo zwaar wegen dat de opdracht snel moet eindigen.
 • Als er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en deze niet eindigt door volbrenging.

Verplichtingen opdrachtnemer

 • De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Wat dit precies inhoudt, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van een geval.
 • De opdrachtnemer moet luisteren naar tijdig verleende en verantwoorde instructies van de opdrachtgever.
 • De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden; de opdrachtnemer moet rekening en verantwoording afleggen.
 • De opdrachtnemer moet het direct melden als de opdracht klaar is.

Waarom ARAG

 • Direct contact met een jurist
 • Snel inzicht in uw situatie
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Meer dan 200 producten beschikbaar
 • Persoonlijk en begrijpelijk