Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Wat mag u doen met een tuinmuur?

maandag 22 mei 2017

Een blinde bakstenen muur is niet prettig om tegen aan te kijken. Vanaf uw terras kijkt u liever uit op plantenbakken of een witgeschilderde muur. Maar mag u de muur wit schilderen of er plantenbakken aan ophangen?

Belangrijk is de vraag of de muur privé-eigendom is van de buren of uw gezamenlijke eigendom. Een muur die deel uitmaakt van het huis of de garage van de buren is hun eigendom. En in principe mag u daar dan niets mee. Staat er een vrijstaande muur op de erfgrens dan is die in gezamenlijke eigendom van u en de buren. 

Wat mag u met een privémuur doen?
De muur waarop u uitkijkt is privé-eigendom als die onderdeel is van het huis of de garage van de buren. Dit geldt ook als de muur, net naast de erfgrens, op hun grond staat. En dan mag u er niet zoveel mee, tenzij u toestemming van de buren heeft. De rechter heeft veel uitspraken gedaan over dit soort muurkwesties. Een privémuur van de buren zwart schilderen mocht bijvoorbeeld niet omdat dat voor warmteoverlast zorgde. Ook een hekwerk met beplanting mocht niet tegen een privémuur worden geplaatst.

Pas op met klimop!
Beplanting en kleine voorwerpen mogen aan een privémuur van de buren worden opgehangen, zolang dat geen schade toebrengt en de functies van de muur, zoals draagkracht, isolatie, veiligheid en privacy niet worden aangetast. Het plaatsen van klimop of andere planten die de muur kunnen aantasten, mag dan weer niet. Een basketbalring aan de muur van het huis van de buren bevestigen valt vanwege de inbreuk op het woongenot ook in de categorie ‘niet doen’.

Wat mag u met een vrijstaande muur doen?
Aan een vrijstaande muur op de erfafscheiding die gezamenlijk eigendom is, mag u best veel. U mag de muur aan uw kant schilderen, u mag er plantenbakken aan ophangen en u mag er een schuurtje tegenaan bouwen of een poort aan bevestigen. Zolang u maar geen schade aanricht.

Samen eigendom, samen oplossen
Een tussenmuur die precies op de erfgrens staat, is gezamenlijk eigendom – dat wordt mandelig genoemd. Overleg over meer ingrijpende wijzigingen is dan ook wenselijk ter voorkoming van problemen en ruzies.

Wilt u weten wat in uw situatie wel en niet mag? Neem dan gerust contact met ons op.