Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Uw kind valt uit klimrek. Wie is aansprakelijk voor de schade?

dinsdag 22 november 2016

Een groepje kinderen speelt in het buurtspeeltuintje. Ze spelen een spel met ridders, jonkvrouwen en vijanden en het klimrek is het kasteel. Een van de jongens valt uit het klimrek en loopt een gecompliceerde beenbreuk op. Hij ligt een aantal dagen in het ziekenhuis en de revalidatie duurt ruim een halfjaar. De ouders moeten in die tijd heel wat vrije uren opnemen om de nodige mantelzorg te verlenen. Zo brengen ze hun zoon dagelijks met de auto naar school, rijden op en neer naar fysiotherapie en moeten geregeld met hem naar het ziekenhuis. Ze vragen zich af of de gemeente aansprakelijk is voor hun schade.

Verantwoordelijkheid voor veilige speeltoestellen

De gemeente, en elke andere persoon of organisatie die een speeltoestel plaatst, is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud daarvan. De regels rondom speeltoestellen staan in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Daarin staat onder meer waaraan de speeltoestellen moeten voldoen. Denk aan voorschriften over hoe groot gaten en openingen minimaal of maximaal mogen zijn, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een kind met zijn hoofd, arm of voet klem komt te zitten.

Gemeente aansprakelijk voor ongeval met speeltoestel?

De gemeente kan op verschillende gronden aansprakelijk zijn voor de schade door een ongeluk met een speeltoestel. Bijvoorbeeld als de gemeente een klimrek of speelhuisje niet goed heeft onderhouden. Ontstaat de schade door een productiefout in een speeltoestel dan kan ook de producent aansprakelijk zijn. Heeft de gemeente het toestel niet laten keuren voor de plaatsing dan kan dat ook een reden zijn voor aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid ouders

Ouders zijn natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. Een rechter zal bij een ongeval in een speeltuin ook kijken naar de leeftijd van het kind. Was het kind nog jong en speelde het zonder toezicht in de speeltuin? Dan kan het zijn dat de ouders niet met de nodige zorg gehandeld hebben.
Daarnaast is buitenspelen nu eenmaal een activiteit met een zogenaamd maatschappelijk aanvaard risico op letsel. Zo was een gemeente niet aansprakelijk voor de schade na een ongeluk met een schommel die voldeed aan alle veiligheidseisen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de gemeente aan te spreken voor uw schade? Neem dan contact op met onze juristen.