Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Statutaire vestiging

Disclaimer

ARAG Rechtsbijstand besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. ARAG Rechtsbijstand alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
  • het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of juridische diensten;
  • het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude;
  • activiteiten gericht op de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening, de vergroting van het klantenbestand en verkoop van producten en diensten.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instelling’ van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u downloaden of opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: ARAG Rechtsbijstand, t.a.v. directiesecretariaat, Antwoordnummer 3116, 3800 XA Leusden.

Statutaire vestiging

De verzekeraar is ARAG SE. Zij is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland) en houdt kantoor aan de Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden (postbus 230, 3830 AE Leusden), aan het Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam en aan de Lindanusstraat 5, 6041 EC Roermond, alle in Nederland. KvK nummer 55794173.

Juridische diensten buiten het kader van de rechtsbijstandverzekering worden verleend door ARAG Legal Services, ARAG Financial Services en ARAG Flight Claim Services (statutaire naam: ARAG Legal Services BV, KvK nummer 31030421), statutair gevestigd te Leusden.

Registratie AFM
ARAG heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het aanbieden van rechtsbijstandverzekeringen en staat ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12041118.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van ARAG Rechtsbijstand. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Klachtenbehandeling

Voor alle klachten over ARAG kunt u hier terecht.