Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Disclaimer

Disclaimer

ARAG Rechtsbijstand besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. ARAG Rechtsbijstand alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Klachtenbehandeling

Voor alle klachten over ARAG kunt u hier terecht.