vrijdag 27 januari 2017

Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de kwaliteit van de rechtshulpverleners in Nederland beoordeeld. Juristen werkzaam bij een rechtsbijstandverzekeraar scoorden beter dan de advocatuur.

In 2011 kregen rechtshulpverleners die niet als advocaat staan ingeschreven ruimere mogelijkheden om de belangen van hun cliënten bij de rechter te verdedigen. Dit komt doordat de financiële grens, ook wel de competentiegrens genoemd, dat jaar per 1 juli verhoogd is naar € 25.000,-. Deze grens bepaalt of een civiele handelszaak door een kantonrechter of een handelsrechter behandeld wordt. Zaken die voor de aanpassing van deze grens nog aan advocaten uitbesteed moesten worden, konden na deze maatregel door rechtsbijstandverzekeraars zelf behandeld worden. Om te toetsen of hiermee de toegankelijkheid van de rechtspraak is vergroot, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie het WODC onderzoek laten doen.

Op basis van het kwaliteitsoordeel van professionals en de tevredenheid van klanten wordt de rechtshulp die geleverd wordt in het kader van een rechtsbijstandverzekering als beste beoordeeld. Vrijgevestigde advocaten zijn iets minder goed beoordeeld dan verzekeraars, maar de gemiddelde beoordeling is zonder meer positief.


Bij de voormeting betrof het een advocaat die door de verzekeraar werd ingeschakeld. Bij de nameting betrof het overwegend juristen in loondienst van de verzekeraar. (bron: rapport WODC)

Het volledige rapport kunt u hier lezen.