Donatie voor iedere nieuwe polis bij ARAG

De komende 60 dagen doet ARAG bij iedere nieuw afgesloten polis een donatie van €6,- aan de Numer 5 foundation. Na afloop van de 60 dagen rondt ARAG dat bedrag af naar boven en maken we het eindbedrag bekend.

Met Number 5 foundation op weg naar een rechtvaardige samenleving

Number 5 foundation

“De kloof tussen verschillende groepen in de samenleving groeit”, stelt Laurentien van Oranje. “In debatten worden feiten, meningen, belangen en emoties door elkaar gehaald. Initiatieven zijn versnipperd en systemische oplossingen blijven uit. Number 5 foundation daagt mensen uit om gedeelde ambities om te zetten in actie, om zo complexe maatschappelijke vraagstukken écht te kunnen oplossen. Belangrijk daarbij is dat we daarin altijd direct samenwerken met de mensen om wie het gaat.”

In the spotlights:

De Number 5 foundation werd in 2017 opgericht door Constantijn en Laurentien van Oranje om mensen te verbinden die zich inzetten voor een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving: game changers.

Sluit nu uw rechtsbijstandverzekering en doneer. Voer uw postcode in en vind een adviseur of sluit uw verzekering online.

De betrokken goede doelen

Vluchtelingwerk

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Hulphond

Hulphond

Hulphond Nederland leidt honden op om mensen met een fysieke of psychische zorgvraag verder te helpen. De organisatie heeft al ruim 40 jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden.

Number 5 Foundation

Number 5 Foundation

Number 5 foundation ondersteunt kinderen, jongeren en ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Doel is om hen in positie te brengen om op gelijkwaardige manier samen te werken aan structurele oplossingen.